Mandatperiodens stora åtagande är välfärdsområdesvalet i januari 2022.– Välfärdsområdesvalet är ett viktigt val som nu står vid dörren.

Fokus ligger på människonära tjänster som vård, omsorg och räddningen. Vi i SFP har politiken och politiker med vilja att bevaka och utveckla de människonära tjänsterna. Likaså förstår vi betydelsen av service på det egna modersmålet, säger Regina Koskinen– Jag ställer upp för omval till vice ordförande för jag vill tillsammans med kretsstyrelsen bädda för ett gott resultat i välfärdsområdesvalet. Hälso- och sjukvård berör oss alla och SFP ska vara med och påverka dessa frågor också framöver, säger Anna-Karin Tötterman.Ghita Edmark lyfter upp vikten med tvåspråkigheten.– Ett smidigt och välfungerande tvåspråkigt servicenät förutsätter att båda språken finns med från början, i alla styrdokument som påverkar utformningen av det nya välfärdsområdet, säger Edmark.Förutom presidium, väljer kretsmötet även en ny kretsstyrelse.