Slovenská národná strana upozorňuje, že sa zabúda na ľudí, ktorí síce Covid prekonali, no súčasne, ak sa očkovať chcú, tak sa zaočkovať nemôžu kvôli iným pridruženým ochoreniam na základe odporúčania obvodných lekárov alebo špecialistov.

Zabúda sa súčasne aj na ľudí, ktorí si dali zistiť protilátky v tele na Covid 19 a platnosť certifikátu ostáva nemenná, t. j. 180 dňová lehota. Strana SNS vníma zatiaľ výhody len pre tých občanov, ktorí boli už očkovaní.Podľa zdieľaných názorov sa pýtame, prečo sa vydávajú certifikáty, ktoré segregujú ľudí na „lepších a horších“. Z doterajších informácií vyplýva, že očkovaní ľudia môžu šíriť vírus ďalej a očkovanie spôsobuje rôzne vedľajšie účinky, ktoré sú vo fáze pozorovania, keďže samotná vakcinácia je v testovacej fáze. Doktori preto nemôžu jasne potvrdiť alebo vyvrátiť priamu spojitosť s vakcínou. Vo svete, v ktorom majú korporácie väčší vplyv na systém fungovania ľudí ako samotný štát, sa stalo smutným trendom, že prirodzené zdravie človeka a prirodzené ľudské právo na život je potlačované a občianske práva sú stále viac nadradenými.Zdravých ľudí systém nariadení vôbec nerešpektuje a zaraďuje ich automaticky medzi potencionálnych nebezpečných šíriteľov. Štát sa nezaujíma o vytvorené protilátky u ľudí a vynáša sa rovno rozsudok nad zdravým človekom. Ak je predsa človek zdravý, tak nešíri žiadne choroby ďalej a nemá potrebu chodiť na testy alebo sa dať očkovať. Však aj rúška a respirátory sa už komentovali v médiách, že nezachytia vírus natoľko, aby sa nešíril ďalej. V súčasnej dobe môžeme pozorovať rôzne problémy už po vakcinácii alebo po intenzívnom nosení rúška či respirátora. Systém viac tlačí aj na mladšie ročníky a dávajú nám nenápadne medzi riadkami najavo, že už malé deti budú musieť byť zaočkované, no nežiadúce účinky nie sú zohľadňované. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky tvrdí, že neobmedzená platnosť certifikátu pre ľudí, ktorí Covid prekonali, je na odbornú diskusiu.Slovenská národná strana sa pýta, prečo sa odborníci nespoja, neradia, nekonzultujú a neriešia aktuálne otázky, ktoré majú veľký vplyv na život ľudí na Slovensku po ekonomickej, sociálnej alebo duševnej stránke. Keď sa nezačnú odborníci s dlhodobou praxou riadne počúvať a vnášať do spoločnosti zdravý rozum, tak sa Slováci z tejto zúfalej situácie budú dostávať veľmi dlho. Ľudia si medzi sebou pravdu aj tak časom povedia, lebo predsa ide o naše životy, ktoré by sme mali stále vylepšovať a žiť, nie prežívať.