Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) kongress toimub laupäeval, 4.

juulil kella 10 – 18 Tallinnas Eesti Näituste messikeskuses.

Kongress valib esimehe ja kolm aseesimeest, üksteist erakonna juhatuse liiget ja viisteist volikogu liiget. Samuti valitakse kongressil revisjonikomisjon ja aukohtu liikmed.

Erakonna juhi kandidaadiks on ringkonnad üles seadnud Martin Helme. Praegune esimees Mart Helme teatas 27. juunil toimunud erakonna volikogul, et loobub kongressil esimeheks kandideerimast.

Kongress on Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna kõrgeim organ, mis kutsutakse kokku kord aastas.

10.00-11.00 Delegaatide ja külaliste registreerimine

11.00-11.10 Kongressi avamine (lipud, hümn)

11.10-11.15 Kongressi juhatuse valimine

11.15-11.25 Kongressi päevakorra ja töökomisjonide kinnitamine

(sekretariaat, mandaatkomisjon, häältelugemiskomisjon,

redaktsioonikomisjon)

11.25-11.30 Erakonna auesimehe president Arnold Rüütli tervitus

11.30-11.35 Mandaatkomisjoni aruanne

11.35-12.00 Erakonna esimehe Mart Helme kõne kongressile

12.00-12.15 Erakonna volikogu esimehe Urmas Reitelmanni sõnavõtt

12.15-12.30 Fraktsiooni esimehe Siim Pohlaku sõnavõtt

12.30-12.45 Aruanne erakonna juhatuse tegevusest – riigikogu esimees Henn

Põlluaas

12.45-12.50 Revisjonikomisjoni aruanne

12.50-12.55 Redaktsioonikomisjoni esimehe sõnavõtt

12.55-13.00 Esimehe ja aseesimeeste kandidaatide esitlemine

13.00-13.20 Esimehe kandidaatide programmiline sõnavõtt

13.20-13.35 Esimehe ja aseesimeeste valimine

13.55-14.40 Lõuna

14.40-14.45 Esimehe ja aseesimeeste valimistulemuste kinnitamine

14.45-14.50 Juhatuse kandidaatide esitlemine

14.50-15.05 Juhatuse valimine

15.05-15.15 Kongressi pöördumine ja hääletamine

15.15-15.35 Registreeritud sõnavõtud

15.35-15.40 Juhatuse valimise tulemuste kinnitamine

15.40-15.45 Volikogu ja aukohtu kandidaatide esitlemine

15.45-16.05 Volikogu ja aukohtu valimine

16.05-16.30 Kohvipaus

16.30-16.40 Põhikirja muudatusettepanekute tutvustamine ja hääletamine

16.40-17.10 Erakonna liikmete tunnustamine

17.10-17.30 Registreeritud sõnavõtud

17.30-17.35 Volikogu ja aukohtu valimistulemuste kinnitamine

17.35-17.40 Kongressi lõpetamine