Deze week is het de internationale week van het rationeel antibioticaverbruik.

Tijd dus dat ook België eens in eigen boezem kijkt en haar beleid van de voorbije jaren evalueert en actie onderneemt, vindt Louis Ide. "Terwijl we ons collectief ongerust maken over Ebola winnen de multiresistente bacteriën terrein op het slagveld."Het Belgisch antibioticabeleid onder Onkelinx heeft gefaald...