Veľká časť našej populácie je už imúnna voči Covid 19 a na to sa dnes vôbec neprihliada, ak pacienti prekonali ochorenie už minulý rok.

Slovenská národná strana požaduje neobmedzený certifikát pre ľudí, ktorí prekonali Covid 19 a majú imunitu. Covidpasy sú z medicínskeho hľadiska nezmysel a je to nátlak na ľudí, aby sa dali očkovať. Nie je etické, aby ľudia boli diskriminovaní len preto, či zaočkovaní neboli, boli raz alebo im vypršala 180-dňová lehota prekonania Covidu 19. Je to určitý spôsob manipulácie, aby tí, čo už imunitu majú, sa očkovať dali a mali by mať z toho následne určité výhody… Kolektívna imunita sa ľahko dosiahne tak, že sa spočítajú tí, ktorí protilátky majú a tí, ktorí už zaočkovaní sú.Na základe viacerých názorov odborníkov či verejnosti, súhlasíme, aby sa dali zaočkovať primárne tí, ktorí sa chcú očkovať. Očkovanie by malo prebiehať len na dobrovoľnej báze, bez akýchkoľvek diskriminačných alebo iných podmienok. Mali by sa vynechať aj tí, ktorí ochorenie Covid 19 prekonali, alebo majú protilátky, ktoré sa dajú veľmi ľahko zistiť jednoduchým vyšetrením. Na to sa v dnešnej dobe zabúda, a vôbec inštitúcie či úrady na to neprihliadajú a nepodporujú túto myšlienku. Podľa odborníkov problémom súčasných vakcín je, že budú účinné možno rok nanajvýš dva, ak nie menej. Však aj proti bežnej chrípke sa očkuje každý rok.Ďalej rôzni odborníci uvádzajú, že človek, ktorý ochorenie Covid 19 prekonal, má oveľa lepšie vyvinutú imunitu dokonca i na slizniciach, ako človek očkovaný, pretože má vyvinutú imunitu na vírus ako celok. Zaočkovaní ľudia majú vytvorenú miernu imunitnú odpoveď len proti malej časti vírusu Covid-19. Ďalej odborníci tvrdia, že imunita proti Covidu sa môže dokonca u človeka vyvinúť aj po stretnutí s infekčným a je pravdepodobnosť, že sa mu vytvoria protilátky na celý vírus, bez toho, aby ochorel a je tak komplexne chránený.Slovenská národná strana sa pýta, prečo sa ľudia nedali do rovnakej roviny, ktorí už ochoreli na Covid 19 a vytvorili sa im protilátky, ako aj tí, čo sú už zaočkovaní. Doklad o prekonaní Covidu 19 platí len 180 dní. Očkovanie platí neobmedzene. Poslednou poznámkou podľa odborníkov je, že očkovaní ľudia sa môžu nakaziť a môžu vírus ďalej prenášať. Veľkou pravdepodobnosťou je, že očkovaní ľudia budú bezpríznakoví, a môžu byť takzvanými nevedomými prenášačmi, na rozdiel od ľudí, ktorí majú imunitu teda protilátky.FOTO TASR