Vládna garnitúra každý deň servíruje občanom prekvapenia.

Väčšinou vyvolávajú masívnu nedôveru voči vláde – momentálne na úrovni 73 %. Vážne pochybnosti o profesionalite a kompetentnosti vládnych predstaviteľov i zákonodarcov v parlamente trvajú už od začiatku tohto volebného obdobia.  Mnohé kroky a počiny sú nejasné a zmätočné. Budia v ľuďoch  veľké obavy, neistotu a strach z toho, čo ešte príde. Hladinu najnovšie rozvíril koaličný návrh, ktorý má umožniť generálnym tajomníkom služobných úradov odvolanie pracovníka z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. V programovom vyhlásení sa pritom vláda zaviazala budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a etických pravidiel.Slovenská národná strana poukazuje na to, že návrh novely vnáša do celého systému pravý opak  stability. Odvolávanie bez udania dôvodu porušuje princíp právnej istoty. Rovnaký názor majú predstavitelia opozície aj odborári.  Je nemysliteľné, aby pri odvolaní vedúceho štátneho zamestnanca z funkcie nebol uvedený zákonný dôvod. Takáto novela by bola návratom do normalizačných čias komunistického režimu. Svojvôľa a obrovská moc v rukách jednotlivca môže vytvoriť na pracoviskách veľký stres, atmosféru napätia a nenapraviteľne poškodiť medziľudské vzťahy.Vláda tvrdí, že takto chce odpolitizovať štátnu správu. V skutočnosti však ide len o nálepku, ktorá prikryje pravý zámer – urobiť politické čistky a dosadiť všade svojich ľudí. Verejnosť si pritom veľmi dobre pamätá, ako to dopadlo pri vlaňajšej celoplošnej výmene prednostov okresných úradov. Vôbec nerozhodovala transparentnosť ani odbornosť, ale politická spriaznenosť a stranícke tričko. Posilnenie právomocí generálnych tajomníkov služobných úradov je nielen v rozpore s profesionalizáciou štátnej správy, ale aj so základným právnym dokumentom slovenskej štátnosti – Ústavou SR.Slovenská národná strana upozorňuje v tejto súvislosti na nález Ústavného súdu č. I.ÚS 540/2012-34, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou SR. SNS vyzýva vládu a parlament, aby prestali ľudí vo verejných funkciách politicky kádrovať, aby zamedzili prejavy mocenskej svojvôle a rešpektovali princípy právneho štátu. V opačnom prípade ponesú plnú osobnú aj trestnoprávnu zodpovednosť za nedozerné následky, ktoré takéto unáhlené konanie a politické lynčovanie môže vyvolať v blízkej budúcnosti.FOTO TASR