Συνάντηση με τη συνεκπρόσωπο των Οικολόγων ΠΡΑΣΙΝΩΝ Κατερίνα Ανδρικοπούλου Σακοράφα και τον Επικεφαλής Χαρτοφυλακίου Περιβάλλοντος Δημήτρη Πολιτόπουλο, είχαν στα γραφεία του ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ, ο Γραμματέας Περιβάλλοντος Γιώργος Π.

Αποστολόπουλος και οι Αναπληρωτές Γραμματείς Γιάννης Κίττης και Μόσχος Κορασίδης.Στη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα Περιβάλλοντος με έμφαση στην κλιματική αλλαγή, στην ανακύκλωση, στα ενεργειακά σπίτια, στην απόρριψη πλαστικών στη θάλασσα, στην προστασία των υδάτινων πόρων και των ρεμάτων, στη βιοποικιλότητα και στα δάση. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε σε ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη παιδείας στους πολίτες για τη βελτίωση της διαχείρισης των απορριμμάτων τους. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι είναι σημαντικό να υπάρχει μία σταθερή κατεύθυνση για την ανακύκλωση, από όλα τα κόμματα.Από πλευράς του Κινήματος Αλλαγής, αναγνωρίστηκε το έργο που επιτέλεσαν οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ κατά τη διάρκεια της θητείας τους στα αρμόδια Υπουργεία, σχετικά με την εφαρμογή του μέτρου του περιβαλλοντικού τέλους για τη μείωση της αλόγιστης χρήσης της λεπτής πλαστικής σακούλας. Οι Οικολόγοι ΠΡΑΣΙΝΟΙ έθεσαν επίσης το θέμα των προσφύγων και της ανικανότητας διαχείρισης αυτού του τόσο σοβαρού ζητήματος από την Κυβέρνηση, ενώ έγινε και ανταλλαγή απόψεων για διάφορα πολιτικά ζητήματα.Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ, ως Κίνημα με γνήσια Περιβαλλοντική Συνείδηση, θα συνεχίσει να μάχεται μαζί με τις δυνάμεις της Οικολογίας, με στόχο ένα Περιβάλλον βιώσιμο για τον άνθρωπο και με σεβασμό για όλα τα είδη ζωής.