Slovensko je nádherná krajina s bohatou flórou aj faunou, ktoré treba chrániť.  Ale s ohľadom na mnohé súvislosti – rozumne a s citom.

V poslednom čase sa vážnou témou stávajú medvede a ich strety s človekom, ktoré sa môžu skončiť tragicky ako naposledy na Liptove.Medveď hnedý je podľa zákona o ochrane prírody a krajiny celoročne chránený a jeho lov je možný jedine na základe výnimky MŽP SR. Podmienky lovu pri získaní takejto výnimky upravuje zákon 274/2009 Z. z. o poľovníctve, podľa ktorého je medveď hnedý zaradený medzi veľké šelmy. Keďže medveď nemá stanovený čas lovu, je celoročne chránenou zverou a to práve zákonom o poľovníctve. Výnimky na lov medveďa hnedého sú od roku 2006 pravidelne napádané a riešené súdnou cestou. V niektorých situáciách totiž Najvyšší súd SR vydal  prostredníctvom viacerých senátov protichodné rozsudky, čo vnieslo do vydávania výnimiek na lov veľkú neistotu.Podpredseda slovenskej národnej strany Milan Garaj k tomu poznamenáva: „Populácia medveďa hnedého nie je v súčasnosti ohrozená a jeho totálna ochrana je kontraproduktívna. Na základe komplexnej štúdie DNA analýzy sme v rokoch 2013 – 2014 mali na Slovensku  1 256 jedincov tejto šelmy.  Z iniciatívy leso-ochranárskeho združenia VLK bola rozumná regulácia medveďa sabotovaná.  Argumentáciám ochranárov chýbajú vedecké podklady a práve vďaka neodbornosti vzniká pokrivený a iracionálny vplyv na obyvateľov Slovenska. Treba sa pozerať na situáciu reálne, zvážiť primeraný počet k veľkosti územia a zohľadniť aj škody, ktoré medvede  dokážu napáchať na poľovnej zveri, alebo v hospodárskych chovoch, či u včelárov a ovocinárov. Pri dnešnej premnoženej populácii medveďa hnedého na rozlohu Slovenskej republiky nebude výnimkou stretnúť túto šelmu aj v miestach, kde sa v minulosti nevyskytovala. Stretnutia ľudí s medveďom budú častejšie a bude zrejme aj viac prípadov, ktoré sa skončia tragicky. Žiaľ, minister Budaj sa stotožnil s extrémnymi názormi kvázi-ochranárov a dôsledky týchto rozhodnutí môžu byť fatálne, viď prvý prípad usmrtenia človeka na Liptove.“Slovenská národná strana vyzýva ministra Budaja, ochranárov i poľovníkov, aby si sadli za spoločný stôl, zvážili a prehodnotili možnosti nielen ochrany medveďov a ich rozumnej regulácie,  ale najmä ochranu ľudských životov. Problém nemožno riešiť od stola v hlavnom meste. Treba ho vidieť aj z pohľadu ľudí v regiónoch, kde už je pravidlom, že sa tieto šelmy prechádzajú pod oknami občanov, alebo sú nevítanými a nebezpečnými hosťami v ich záhradách.FOTO TASR