Rodina je základným pilierom spoločnosti a principiálnou súčasťou programu Slovenskej národnej strany.

Podpora rodiny, súdržnosť, dobré vzťahy a zdravie jej členov boli  aj v minulej vláde prioritou pre SNS. Súčasnosť vyvoláva obavy. Téma sa dostáva do úzadia a pozvoľna ju nahrádza liberálne zmýšľanie. Najnovšie sa to prejavuje vo vzťahu k očkovaniu mladej a najmladšej populácie. Ochorenie Covid-19 sa nikoho nepýta na vek a v mnohých prípadoch ho prekonali aj deti. Mali však spravidla omnoho menšie príznaky a problémy ako dospelí. Určite sa im vyvinuli aj protilátky. Ministerstvo zdravotníctva vydalo rozhodnutie o povolení očkovania pre vekovú kategóriu 12 až 16 ročných detí. Ku dnešnému dňu rodičia prihlásili do čakárne na očkovanie 10 046 detí v tomto veku.Očkovať a za každú cenu očkovať, lebo očkovanie údajne znamená slobodu. Vládny marketing je až šokujúco intenzívny. Slovenská národná strana upozorňuje na jednostrannosť a pochybnú účelovosť takýchto reklamných sloganov. Ide o nekritické  vymývanie mozgov a zavádzanie rodičov. Každý rodič má eminentný záujem na zdravom vývoji svojho dieťaťa. Rodičia by preto mali reklamu tohto druhu vyhodnocovať veľmi triezvo a racionálne. Nemali by bezhlavo a nekriticky prijímať len vládnu propagandu o očkovaní, ale mali by sa v prvom rade veľmi dôkladne porozprávať a poradiť s príslušným pediatrom. Detský lekár je odborná autorita, ktorá svojho pacienta pozná a na základe vyhodnotenia zdravotného stavu vie odporučiť alebo neodporučiť očkovanie. SNS rešpektuje slobodu rozhodovania a v žiadnom prípade nechce odhovárať rodičov od očkovania svojich ratolestí. Iba apeluje na potrebu zdravého úsudku podporeného odborným medicínskym stanoviskom.Nečudo, že mnohí rodičia váhajú, majú vážne obavy a sú zo všetkého zmätení. Kto sa v tom má vyznať. Slovensko očkovanie mládeže podnecuje, Nemecko ho vyslovene zakázalo. Slovenské médiá by namiesto očkovacej propagandy mali prinášať odborné stanoviská a diskusie, ktoré pomôžu rodičom zorientovať sa v argumentácii pre alebo proti. V konečnom dôsledku zodpovednosť za zdravý vývoj svojich detí – aj možných dôsledkov očkovania – ponesú na svojich pleciach oni.  Preto dobrá rada – neváhajte a poraďte sa s detským lekárom. Žiadne dieťa nesmie byť pokusným králikom. Dieťa je dar a poklad, o ktorý sa rodičia musia starať  so všetkou láskou a zodpovednosťou.FOTO TASR