Minulý rok vláda Igora Matoviča zrušila oslobodenie 13.

a 14. platu od odvodov a daní. Tento rok v prípade, že by zamestnávateľ vyplatil 13. a 14. plat vo výške 500 eur zamestnancovi, tak by zamestnanec obdržal 480 eur. Náklady zamestnávateľa by boli 520 eur. Žiaľ dnes pri 500 eurovej odmene dostáva zamestnanec 380 eur a zamestnávateľ má náklady presahujúce 700 eur. Cieľom 13. a 14. platov oslobodených od odvodov a daní bola úspora odvodov a daní. Malo sa jednať o systém vyplácania odmien v júni a decembri. Mnohé podniky mohli usporiť na každom zamestnancovi takmer 200 eur na odvodoch a daniach a zamestnanec mohol mať vyššiu čistú mzdu. Táto vláda neprichádza so žiadnymi riešeniami. Opak je pravdou. Zdvíhajú daňové a odvodové zaťaženie.Slovenská národná strana sa zaväzuje, že v prípade získania dôvery jedna z jej podmienok spolupráce vo vláde bude obnova všetkých sociálnych opatrení, ktoré táto vláda zrušila. Vrátime živnostníkom 15% daň z príjmu, oslobodíme 13. a 14. platy od odvodov a daní, zvýšime minimálny dôchodok, zavedieme obedy zadarmo. Naším programom bude obnova sociálneho zabezpečenia občanov Slovenska a budovanie dôvery v štát.FOTO TASR