Σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών είχαμε ενώπιων μας τον τέταρτο συμπληρωματικό προϋπολογισμό για φέτος, συνολικού ύψους 91,7 εκατομμυρίων.