Ekologická havárie na řece Bečvě, při níž loni v září uhynuly na úseku dlouhém čtyřicet kilometrů desítky tun ryb, stále nemá viníka.

Zkoumáním postupu kompetentních orgánů během likvidace havárie se několik měsíců zabývala senátní expertní skupina. Podle místopředsedkyně Senátu Jitky Seitlové (KDU-ČSL) zjistila systémové pochybení, a proto navrhuje, aby kompetence při haváriích podobného rozsahu do budoucna převzal kraj. Novelu legislativy už senátorka připravuje.„Postup orgánů státu při zjišťování zdroje havárie a záchranných pracích vzbudil řadu pochybností u odborníků i laické veřejnosti. Proto jsem loni v listopadu sestavila expertní skupinu právníků a odborníků v oblasti ochrany vod,“ vysvětlila senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová.Analýza havárie podle ní odhalila slabiny v systému zvládání mimořádných událostí na vodách orgány státu. I proto navrhuje změnu legislativy. „Hlavní teze změn se týkají nápravy nejasného stanovení povinností orgánů státu a vyloučení zdvojených kompetencí, ale i nedostatečných právních podmínek a metodických postupů pro zneškodňování havárií,“ nastínila.Senátorka navrhuje, aby havárie na vodách primárně řešil krajský úřad. Za zásadní považuje i jasné určení povinnosti včasného varování obyvatel. „Doporučujeme zvážit stanovení povinného pojištění za škodu a křížovou kontrolu v případě nakládání s nebezpečnými látkami. Postup zjišťování příčin havárie by se měl řídit závazným metodickým pokynem,“ upřesnila.štítky KDU-ČSLJitka Seitlováekologická haváriekompetenceexpertní skupinamimořádné událostilegislativakompetentní orgánymetodický pokynzáchranné práce